Nortura må forstå konsekvensene av å legge ned Otta

New Articles

Tjenester nær folket er Senterpartiets motto. Senterpartiet er opptatt av levende bygder og verdiskapning i distriktene, dyrevelferd og et bærekraftig samfunn.

Landbrukssamvirkene bygger på et tilsvarende verdigrunnlag. Landbrukssamvirkene er derfor også tildelt særlige roller i å sikre virksomhet og matproduksjon i hele landet.

Norturas formål er å omsette medlemmenes råvarer på best mulig måte. I Innlandet, som leverer store deler av Østlandets kjøttproduksjon, har produsentene en naturlig arbeidsdeling med mye storfe- og småfeproduksjon i nord og en større andel griseproduksjon i sør. På den måten utnyttes ressursgrunnlaget best mulig. Norturas anlegg er tilpasset denne arbeidsdelingen.

Vi forstår Norturas krevende situasjon, og at alle steiner må snus for å styrke selskapets økonomi. Vi forstår også at Nortura tidligere har sett seg nødt til å stenge ned eldre anlegg og samle aktivitet – nettopp for å ivareta sitt formål.

Situasjonen her er derimot annerledes. Nå diskuteres nedleggelse av et stort og veldrevet anlegg midt i et område fullt av produsenter, og ut fra en type sentraliseringsfilosofi Senterpartiet hver eneste dag forsøker å motarbeide. Samtidig diskuteres å flytte griseskjæringen, og på sikt griseslaktingen, vekk fra Rudshøgda, som ligger midt i et område fullt av griseprodusenter.

At dette er i tråd med Norturas formål er vanskelig å forstå.

Norturas administrasjon hevder likevel at en slik strukturendring er lønnsom. Andre, som også skal kunne en del om slakteridrift, er svært kritiske til de utredninger som er gjort og hevder at Nortura kunne oppnådd mange av de samme effekter uten slike drastiske grep. Slike drastiske og sentraliserende strukturendringer kan, gitt Norturas samfunnsrolle, ikke gjennomføres uten tillit til beslutningsgrunnlaget.

Norturas anlegget på Otta er en hjørnestein for landbruket og matproduksjonen i regionen, og en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Å ofre slakteriet på sentraliseringens alter, er ikke akseptabelt.

Oppland Senterparti krever at Nortura har åpne prosesser og nå snur alle steiner også i arbeidet for å kunne videreføre slakteriet på Otta.