Å rive denne kraftlina kan bli kostbart for Eidefoss og straumkundane

Om Eidefoss må rive 66 kV-lina mellom Tolstadåsen og Vågåmo, vil dette koste kraftselskapet mange titals millionar kroner. Straumkundane kan også få ei ekstrarekning ved auka nettleige.

Eidefoss ynskjer å la 66 kV-lina mellom Tolstadåsen og Vågå få stå. Saka skal endeleg avgjerast av NVE.  Foto: Arve Danielsen, Fjuken

New Articles

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høyring søknad frå AS Eidefoss om ikkje å rive eksisterande 66 kV-leidning på den 18 kilometer lange strekninga Tolstadåsen-Vågåmo.