Dette tror ordførerne om sine kommuner om 10 år

Fylkesmannen i Innlandet inviterte ordførere og rådmenn i det nye storfylket til å bli med på en uhøytidelig og anonym «analyse» av kommunen sin ti år fram i tida. 70 prosent svarte.

Illustrasjonsbilde  Foto: Avi Chomotovski/Pixabay

New Articles

Tallene ble presentert på et møte som KS Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet arrangerte for ordførere og rådmenn mandag denne uka. Spørsmålene gikk på hvordan de synes det står til med de kommunale tjenestene sine nå – og hvordan de vil måte kravene til disse tjenestene i framtida, svarene kom anonymt på nett.

Vanskelig med rekruttering

I spørreundersøkelsen ble også ordførerne og rådmenn bedt om å angi kvaliteten på en del av tjenestene i kommunen sin på en skala fra 0, som betyr lovkrav ikke oppfylt, til 6 som betyr svært god.

– Her var ordførere og rådmenn svært samstemte i sine svar – som alle lå på mellom 3,7 og 4,1 poeng. Barnehagene scoret for øvrig høyest. Tre av rådmennene hadde for øvrig svaret «0» - altså at lovkrav ikke blir oppfylt, skriver Fylkesmannen i Innlandet på sine nettsider.

De ble også spurt om hvordan de så på eventuelle utfordringer med å skaffe nok folk med riktig kompetanse til de samme feltene om ti år. Skalaen gikk fra 0 poeng, som betyr svært vanskelig, og opp til 5, som vil siat det neppe blir en utfordring.

– Her lå scoren på mellom 2,3 og 3,4. Det er helse som vil skape størst utfordringer, og fem av ordførerne svarte «svært vanskelig» på spørsmålet om rekruttering, skriver Fylkesmannen.

Flest tror på vekst

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål med hvordan ordførere og rådmenn tror rammevilkårene for kommunen blir. Det vil si hvordan de tror folketallet vil utvikle seg i løpet av ti år, hvordan de tror det private og det offentlige arbeidsmarkedet vil utvikle seg , og hvordan de tror kommuneøkonomien blir. Det er kommuneøkonomien det er mest skepsis til.

INNBYGGER-ANTALL:

 • 29 prosent tror det blir litt eller vesentlig færre innbyggere enn nå.
 • 29 prosent tror kommunen sin har omtrent samme antall innbyggere som nå.
 • 42 prosent tror på vekst i innbyggertallet.

PRIVATE ARBEIDSPLASSER:

 • 9 prosent tror kommunen har litt færre private arbeidsplasser enn nå. (Ingen tror vesentlig færre.)
 • 28 prosent tror de har omtrent like mange private arbeidsplasser som nå.
 • 63 prosent tror de har flere private arbeidsplasser enn nå.

OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER:

 • 29 prosent tror de har færre offentlige arbeidsplasser enn nå
 • 52 prosent tror de har omtrent like mange som nå
 • 19 prosent tror det blir vekst i de offentlige arbeidsplassene (To av de spurte tror de får vesentlig flere)

KOMMUNEØKONOMI:

 • 51 prosent tror det blir litt er vesentlig dårligere kommuneøkonomi
 • 31 prosent tror den blir som nå
 • 16 prosent tror den blir litt bedre – og ingen tror den blir vesentlig bedre!

På spørsmål om de tror det blir flere interkommunale løsninger , der 0 betyr helt uenig og 6 betyr helt enig, endte scoren på 3,7. Det er prosentuelt noen flere rådmenn enn ordførere som tror det blir flere interkommunale løsninger.

Ordførere og rådmenn ble også spurt om de trodde at sin kommune var slått sammen med en annen om ti år. Noen færre enn de som svarte på den øvrige undersøkelsen svarte. Ordførerne har også en større tro på at kommunene skal klare å stå alene.

60 av de spurte svarte; 28 svarte «ja», det var 14 ordførere og 14 rådmenn. 32 svarte «nei», 20 ordførere og 12 rådmenn.