Dette meiner ungane om å bu i Lesja

Levande Lesja jobbar framleis med profilering av Lesja, kor dei er inne i eit prosjekt der dei samlar idear for å skape ein grafisk profil til kommunen.

Amalie trilla terningkast seks på korleis det er å vere barn på Lesjaskog. Resten av ungane meinte det same. 

New Articles

I fjor haust hadde dei to rundar med idédugnadar kor det kom inn mange gode innspel for korleis dei kan gjere Levande Lesja til verktøyet som utviklar bygda, kulturen og kommunen i nær framtid..