Setter ned ad hoc-utvalg

OKO-utvalget i Dovre samles i kveld til et ekstra møte for å velge et ad hoc-utvalg, som skal jobbe med supplerende utredning av grunnskolen.

Kommunstyret i Dovre vedtok før jul å sette ned et ad hoc-utvalg som skulle jobbe med supplerende utredning av grunnskolen.  Foto: Arkiv

New Articles

Dette på bakgrunn av vedtaket som ble gjort før jul, der det ble bestemt å belyse utvalgte områder ytterligere, før en avgjørelse om skolestrukturen tas.

Det som blant annet skal utredes er

  • gode og hensiktsmessige måter å organisere arbeidet i skolene på, organisering som bygger opp under høy kvalitet på tilbudet til elevene
  • skyss til og fra skole og SFO
  • skolebygningene inkludert oppgraderingsbehov nærmere
  • lokalmiljøets betydning for kvaliteten på skoletilbudet
  • økonomi i form av kostnader og innsparinger

OKO-leder Sigrid Ringen forteller at ad hoc-gruppa skal bestå av representanter fra politikere, administrasjon, foreldre, skoleledelse og fagorganisasjoner. Målet med den supplerende utredningen er å beholde det gode skoletilbudet til barn og ungdom i kommunen med vekt på tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering.

- "Barnets beste" skal være med i totalvurderingen, og det skal ha like mye fokus som kommunens økonomi. OKO skal for så vidt i utgangspunktet være nøytrale i forhold til skolested, men jobbe med å belyse positive og negative sider ved alle alternativene, utdyper Ringen.

Arbeidet i ad hoc-gruppa skal være ferdig til den 1. mai.