Nytt selskap skal vedlikeholde togene på Rauma- og Dovrebanen

SJ Norge tar over togtrafikken på blant annet Dovrebanen og Raumabanen fra og med juni 2020, og har nå plukket ut selskapet som skal drive vedlikehold av togene på denne strekningen.

SJ Norge har signert avtale med selskapet som skal drive vedlikehold av togene på sine strekninger.  Foto: Illustrasjon/Arkiv

New Articles

Tirsdag denne uken signerte SJ Norge kontrakt med Mantena AS, et norsk selskap med virksomhet innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy i Norge og Sverige.

Kontrakten gjelder totalleveranse av togvedlikehold for Trafikkpakke 2 Nord, og har en varighet på 8,5 år, med opsjoner for ytterligere to år, kommer det fram i en pressemelding.

Den inkluderer alt vedlikehold av materiell som skal benyttes på de sju strekningene som inngår i trafikkpakken: Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Saltenpendelen.

– Vi ser frem til et langsiktig og godt samarbeid der vi i fellesskap skal bidra til å skape et godt produkt for våre passasjerer på alle våre strekninger, sier Thomas Silbersky, direktør for internasjonale satsninger, i en pressemelding.

Selskapene har allerede avtaler om togvedlikehold på flere strekninger i Sverige og har i høst også etablert et samarbeid om vedlikehold av tog for trafikk over Øresund-forbindelsen og i Sør-Sverige.

SJ Sverige driver fra før blant annet togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo. SJ Norge skal overta trafikken på de sju strekningene 8. juni 2020.

Mantena har lang erfaring med vedlikehold av togmateriell i Norge og Sverige.

– Vi er stolte og takknemlige for at SJ har valgt oss på denne viktige kontrakten, sier konsernsjef i Mantena, Kjetil Hovland.