Se statistikken:

Økning innen narkokriminalitet og seksuallovbrudd i Nord-Gudbrandsdalen

I 2019 mottok Innlandet politidistrikt 19 399 anmeldelser, en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2018, opplyser Innlandet Politidistrikt i en pressemelding.
New Articles

Den største andelen av anmeldelser er innen trafikklovbrudd og vinningskriminalitet. Trafikklovbrudd utgjør 26 prosent av den anmeldte kriminaliteten, mens vinningskriminalitet utgjør 22 prosent. Disse kategoriene var størst også i 2016, 2017 og 2018.