Regjeringen avlyser vårens eksamener for videregående skoler og 10. trinn

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

Vårens skriftlige eksamener blir avlyst, melder regjeringen.  Foto: Illustrasjon/Pixabay

New Articles

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Valget er kommer på bakgrunn av korona-utbruddet, og gjelder skriftlig eksamen for elever i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Vil fokusere på undervisningen

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om, melder regjeringen på sin nettside.

Kunnskaps- og integreringsministeren sier det er viktig at situasjonen ikke skal ødelegge for elevenes fremtid, og understreker stresset som usikkerheten rundt situasjonen.

– Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil dermed gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen.

Statsråden sier seg også imponert over hvordan både lærerne og elever har kastet seg rundt for å holde skolehverdagen i gang selv om skolebyggene er stengt.

- Nå er det viktig for meg å gjøre det enklest mulig for lærerne og elevene, derfor flytter vi fokuset fra eksamen over på undervisningen og opplæringen for elevene, sier hun.

Siden et vitnemål er avgjørende for å få hele utdanningssystemet til å fungere normalt igjen fra høsten, vil elevene som nå går siste året på videregående få en mulighet til å søke seg inn i høyere utdanning, og at elevene på tiende får et vitnemål de kan bruke til å søke seg inn på videregående, til tross for at de ikke fullfører eksamen.

Umulig med store gymsaleksamener

Siden skriftlige eksamener ofte foregår i større lokaler med flere personer anser regjeringen det som naturlig at disse uteblir. Fylkeskommuner, kommuner og skolene er heller ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel, påpeker de.

Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen.

Jobber med løsninger for privatister og lærlinger

Av nesten 500 000 eksamenspåmeldinger i grunn- og videregående opplæring, er omtrent 100 000 av de til privatisteksamen For mange av dem er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever, som risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.