Veteranbilsamlaren Arne fekk syne fram mjølkebilen i det alternative 17. mai-toget

Det alternative 17. mai-toget på Lesja vart ein stor suksess, med mange ulike typar køyretøy.
New Articles

80 bilar og 94 deltakar var til saman med på toget gjennom Lesja, med stor variasjon av køyretøy. Både nytt og gammalt, og stort og smått blei representert.