Dalens ordførere står samlet om akuttsykehus på Lillehammer

De tolv ordførerne fra Gudbrandsdalen og Lillehammer var samlet på Vinstra denne uken for å drøfte sykehussaken i Innlandet.

Alle ordførerne i Gudbrandsdalen var samlet på Vinstra den 18. juni for å drøfte sykehussaken.  Foto: Privat

New Articles

Under møtet ble de alle enige om en felles erklæring, hvor de viser Helse Sør-Øst sitt vedtatte målbilde fra 8. mars 2019, om å endre sykehusstrukturen i fylket.

Erklæringen lyder som følger:

Lillehammer sykehus må velges som stort akuttsykehus med fødeavdeling. Med noen av landets ledende fagmiljøer er Lillehammer det mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim. Innbyggerne i vår region har allerede den lengste reiseavstanden til sykehuset. Lillehammer og Gudbrandsdalen er den delen av landet med den hurtigst voksende andel av fritidsinnbyggere. Det er helt uaktuelt at innbyggere i Nord-Gudbrandsdal skal ha Tynset som akuttsykehus. En slik løsning vil svekke pasienttryggheten og skape stor uro blant våre innbyggere. Det må legges til rette for ytterligere desentralisering av oppgaver slik at flere tjenester utføres lokalt. De lokalmedisinske sentra (LMS) må styrkes. Gode prehospitale tjenester er avgjørende i et stort fylke som er veldig spredt bebodd. Det må på plass en ny luftambulansebase i Mjøsområdet i tillegg til basen på Dombås. Vi forventer rask framdrift og investeringsmidler, og at det er Sykehuset Innlandet sin tur etter at sykehuset i Drammen står klart. Pasientene i Innlandet må sikres et godt sykehustilbud også i årene fram til ny struktur er realisert. Tilbudet ved sykehuset på Lillehammer må ikke svekkes før Mjøssykehuset er på plass.

Erklæringen er signert av Edel Kveen (Skjåk), Eldri Siem (Sel), Bjarne Eiolf Holø (Lom), Mariann Skotte (Lesja), Astrid S. Ruste (Dovre), Harald Sve Bjørndal (Vågå), Rune Støstad (Nord-Fron), Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron), Arne Fossmo (ordfører i Ringebu), Jon Halvor Midtmageli (Øyer), Anette Musdalslien (Gausdal) og Ingunn Trosholmen (Lillehammer).