Vil gi nærmere 1,5 milliarder kroner til reiselivet

Regjeringen foreslår å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall.

Næringsminister Iselin Nybø presenterte i dag nye tiltak for reiselivet.   Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

New Articles

I tillegg får næringen 250 millioner kroner mer til omstilling, og det foreslås en egen tilskuddsordning for kommunene på 200 millioner kroner der også reiselivsbedrifter kan søke.

Forslaget er nok et hjelpetiltak for næringer som er akutt rammet av myndighetenes koronatiltak. Reiselivet er blant næringene som er hardest rammet av smitteverntiltak og reiserestriksjoner.

– Situasjonen i reiselivet er svært utfordrende, og den vil fortsette å være det i tiden fremover. Regjeringen vil derfor innføre en ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall, på inntil 1 milliard kroner, sier næringsminister Iselin Nybø.

Ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter.

Den vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen som reisearrangører og lignende, og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører foreslås også innlemmet i ordningen.

Les mer om ordningen her.