Varsler om militær aktivitet i Nord-Gudbrandsdalen

Heimevernet i Nord-Gudbrandsdalen skal i uke 44 gjennomføre øvelse der de blir nødt til å ta i bruk hele regionen.

I uke 44 vil det være militær aktivitet i Lesja og Dovre.  Foto: Illustrasjon: Kristian Berg/Forsvaret

New Articles

På grunn av smittevernhensyn er Heimevernet nødt til å dele opp avdelingen og ta i bruk alle kommunene i Nord-Gudbrandsdal for å ikke ha få mange personer samlet på et sted, noe som kan medføre observasjoner av militært personell rundt i de aktuelle kommunene.

De vil være fysisk til stede med opptil 35 mannskaper i Vågå, Sel, Lesja og Dovre fra og med 26. oktober til og med den 29. oktober. Dette gjelder på dagtid i tidsrommet 07:30 til 17:30.

- I år kan vi ikke samle alle i Lieslia så i Lesja vil det være en tropp på Lora grendehus og en på Vidflotten. Stabstroppen vil forbli i Lieslia, og mannskapet skal holde seg i nærheten av basen under øvelsen. Man skal dermed ikke merke mye av aktiviteten, utdyper Liaisonoffiser Dag Christian Hole til Vigga.

Det er snakk om en vanlig områdeøvelse med vektlegging på grunnleggende soldatferdigheter.

Heimevernet forteller i et skriv at uniformert og bevæpnet personell vil kunne observeres i grupper eller enkeltvis på steder man normalt ikke observerer militær aktivitet. Dette gjelder også Lom og Skjåk.

Under treningen bil det bli tatt i bruk løsammunisjon, men aktivitet som inkluderer bruk av dette blir lagt til områder med minst mulig forstyrrelse for både mennesker og dyr.

Heimevernet understreker også at det ikke skal forekomme aktivitet som kan skade natur, miljø eller materielle verdier.

Tjenesten vil også gjennomføres med særlig fokus på smittevern som følge av koronaviruset.