Politikerne er enige om at E136 opp Romsdalen må prioriteres: – Tålmodigheten er oppbrukt

Rauma Næringslag holdt denne uken møte med politikere i Møre og Romsdal for å snakke om E136.
New Articles

Næringslivet og ordføreren i Rauma ønsker en forbedring av veistrekningen gjennom kommunen, og i hovedsak langs strekningene Flatmark–Monge–Marstein og Rødstøl–Stueflotten som har ligget i nasjonal trafikkplan (NTP) over lengre tiden uten at det er bevilget midler til prosjektene.