Politiet i Innlandet:

Det er registrert nesten like mange Covid-19 lovbrudd så langt i 2021 som i løpet av hele fjoråret

Det er registrert 44 Covid-19 lovbrudd så langt i 2021 i Innlandet politidistrikt. Dette er en markant økning, ifølge politiet i Innlandet.

Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt  Foto: Politiet

New Articles

Til sammenligning ble det opprettet 45 saker som omhandlet Covid-19 lovbrudd i løpet av hele fjoråret i Innlandet.