60 jervekull er registrert i vår og sommer

Det er registrert 60 jervekull i vår og i sommer, viser tall fra Rovdata. Det er en nedgang på tre kull fra 2020.

(Illustrasjonsfoto)  Foto: Stein Ø. Nilsen

New Articles

– Det er påvist henholdsvis 62, 63 og 60 dokumenterte og antatte jervekull i Norge de tre siste årene. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.