40 moskuser skal felles

Miljødirektoratet har vedtatt at moskusstammen på Dovrefjell skal reduseres med 40 dyr i vinter.

Skal reduseres: Moskusstammen skal reduseres med 40 dyr vinteren 2021/-22.  Foto: Anne Marie Aa/Arkiv

New Articles

Bakgrunnen for dette er forvaltningsplanens mål om at vinterbestanden ikke bør overstige 200 dyr. Tellinger gjennomført i 2021 viser at bestanden nå er maksimalt 256 dyr.