Kunstnerstipend til Anita og Synne

Elleve kunstnerne får stipender, som er fordelt på kategoriene etablerte kunstnere, unge kunstnere og husflid og håndverk.
New Articles

Tildelingen ble enstemmig vedtatt i Hovedutvalg for kultur onsdag. Målet med ordningene er å styrke profesjonelle kunstneres vilkår for å bo og virke i Innlandet.

Etablert kunstner: Filmskaper i Dovre, Anita Killi, har fått 200 000 kroner i stipend.  Foto: Anne Marie Aa

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere er på 200 000 kroner. Stipend for etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk i stipendperioden.

Følgende etablerte kunstnere i Innlandet får stipend i 2022:

 • Filmskaper Anita Killi
 • Filmskaper Henrik Martin Knuten Dahlsbakken
 • Musiker Ragnhild Hemsing
 • Musiker Sigurd Hole
 • Tekstilkunstner Anne Karine Thorbjørnsen
 • Keramiker Torbjørn Kvasbø

  Ung kunstner: Lesjajenta Synne Vorkinn (Synne Vo) får 50 000 kroner.  Foto: Thor Håkon Ulstad/Warner Music

Stipend for unge kunstnere

Stipend for unge kunstnere skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet. Stipend for unge kunstnere er på 50 000 kroner og tildeles følgende kunstnere i Innlandet i 2021:

 • Musiker Marianne Kjellsdatter Bye Granheim
 • Musiker Synne Vorkinn
 • Forfatter Fatemeh Ekhtesari
 • Tekstilkunstner Liilian Saksi

Stipend for husflid og håndverk

Stipend for husflid og håndverk i Innlandet 2021 tildeles gitarmaker Leonardo Michelin Salomon og er på 50 000 kroner. Stipend for husflid og håndverk skal gi profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk mulighet til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller videreutvikling og styrking av en teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhåndverk. Målet er å ta vare på og fornye de rike kulturskattene innen husflid og håndverk, og synliggjøre denne delen av kulturen.

61 søknader

Innen fristen 1. august kom det inn totalt 61 søknader. Søknadene er vurdert av en rådgivende stipendkomité bestående av følgende fagpersoner: Terje Nilsen, Østnorsk filmsenter, Marit Borkenhagen, Norsk Litteraturfestival, Eivind Nåvik, Lillehammer kulturskole, Hilde Fauskerud, Lillehammer kunstmuseum, Ida Marie Vik, Teater Innlandet, Arild Larsen, Husflidskonsulent Hedmark. Komiteleder: Kyrre Dahl, seksjonssjef for Kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune.