Ofte stilte spørsmål

Her har vi samla svara på dei mest vanlege spørsmåla. Om du ikkje finn svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med kundeservice på e-post: abonnement@vigga.no eller tlf. 61 21 50 10.

Abonnement

Eg er abonnent, men får ikkje tilgang, kva gjer eg?

Eg hugsar ikkje kundenummeret mitt, kvar finn eg det?

Kva er forskjell på dei ulike plattformane?

Tilbyr de digitalt abonnement?

Kor mange kan ha tilgang samtidig?

Betaling og faktura

Får eg kvittering på kjøpet mitt med kredittkort?

Kor lang tid tek det før eg kan lese e-Avisa/alt på vigga.no som eg har betalt/betaling er på veg?

De har trekt feilaktig frå mitt kredittkort då eg bestilte abonnement, kva gjer eg?

Mellombelse endringar

Eg skal ut og reise nokre veker, kan eg stoppe levering av avisa?

Kan eg omadressere slik som tidlegare?

Eg har alltid fått forlenga abonnementet mitt i stoppe-perioden, kvifor får eg ikkje det lenger?

Levering

Kvar kan eg avbestille papiravisa for godt?

Korleis erstattar de manglande digital tilgang?

Eg er innlogga, men får likevel ikkje tilgang. Kva skjer?

SPiD / Mi side

Kva er SPID?

Eg har ikkje PC/nettbrett/smarttelefon, kan eg gi bort den digitale delen?

Eg vil ikkje ha digitalt abonnement, og vil seie opp avisa. Får eg tilbake det eg har betalt?