- Dovre vil ikke dele på regningen. Men det er fortsatt anledning til å snu

foto