«Eldre kan være en viktig resurs for Lesjabygda og sitt nærmiljø»