Av Iselin Vistekleiven, fylkesvarordførerkandidat, Innlandet AP, Anne Marte Kolbjørnshus, leder kvinnenettverket, Innlandet AP, og Lise Selnes, leder, Innlandet AP

Mange i Innlandet lever med utrygghet og redsel daglig. Mange av disse er barn og kvinner. Å markere 8. mars handler ikke bare om å hedre kampene som er kjempet, det handler om å kjempe målrettet, skape politikk og gjøre noe med det som er enorme samfunnsproblemer i dag, akkurat nå.

Menon Economics anslår de samfunnsøkonomiske kostnadene for vold i nære relasjoner i Norge til 92,7 milliarder kroner siden 2021. Dette er kostnader som bæres av voldsutsatte, voldsutøverer, arbeidsgivere, pårørende, frivillig sektor og storsamfunnet. Det er først og fremst personlige lidelser vi må gjøre noe med og det er et strukturelt og målrettet arbeid vi må gjøre, lokalt, regionalt og nasjonalt. Enkeltmenneskers liv ødelegges. Kostnadene vi bruker på å reparere, må brukes på å forebygge!

For Arbeiderpartiet handler dette om likestillingspolitikk og 8. mars er den dagen vi må snakke om at 1 av fem kvinner har blitt utsatt for voldtekt med makt eller sovevoldtekt. Dersom en bruker befolkningstallet i Innlandet, vil det si at over 35 000 kvinner i Innlandet har blitt utsatt for voldtekt. Det må vi snakke høyt om, likestillingspolitikk hører ikke 70-tallet til. Den skapes i dag.

Arbeiderpartiet kamp for kvinners rettigheter i arbeidslivet, rett til en lønn å leve av og rett til heltidsstillinger er likestillingspolitikk som gir kvinner frihet og styrke til å stå opp for seg selv. Arbeiderpartiets kamp for en god familiepolitikk her og nå, med blant annet redusert pris i barnehager og gratis SFO, er likestillingspolitikk som gjør det mulig for kvinner å få større økonomisk frihet. Likestillingspolitikk finnes i all velferdspolitikk og de brutale tallene vi ser på vold i nære relasjoner skal Innlandet Arbeiderparti ha med seg i all politikkutvikling framover, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Skal vi bekjempe vold i nære relasjoner, skal vi få ned voldtektstallen MÅ vi ha en sterk likestillingspolitikk.

Det er vår plikt å kjempe- gratulerer med dagen!