– Vi vil skal jobbe for at det blir gjennomført en evaluering av skolesammenslåingen