– Vi har ulike oppfatninger om hva som er reell beredskap