Svar til Lars Ole Brubakken Vik og elever ved Dombås vgs.

Takk for innleggene deres, det gir meg mulighet til å utdype nærmere det jeg ønsket å formidle, nemlig at:

  1. Pride fremmer en seksualmoral og ideologi som skolen ikke skal fronte

  2. Mennesker skal få leve sine liv slik de selv ønsker, innenfor rammene i norsk lovverk.

1. Det var bevisst at jeg ikke gikk inn på seksualundervisningen i skolen da det var deltagelsen i LesjaPride jeg fokuserte på. En faktabasert tilnærming til seksualitet i skolen, tilpasset barn og unges alder, er en viktig del av undervisningen i skolen. Pride hører ikke inn under dette.

De som ønsker det skal få delta i Pride. Det er noe annet enn at skolen offisielt er med i Pride. Skolens oppgave er ikke å støtte en bestemt seksualmoral eller -ideologi, dette bør være opp til foreldrene og skal være adskilt fra faktabasert seksualundervisning. Når det gjelder LesjaPride, kommer vi ikke utenom foreningen FRI og dens ideologi som ligger til grunn for Pride.

FRI organiserte ikke LesjaPride. Likevel er FRI, ifølge dem selv, så nært forbundet med Pride at alle Pride-arrangement blir knyttet opp til dem. Merkevaren Pride, sammen med regnbueflagget, representerer FRI. Flere uttrykker at Pride handler om å støtte opp om «mangfold, kjærlighet, frihet og rett til å være den man er». Med respekt, så blir dette irrelevant all den tid FRI har eierskap i Pride.

FRI representerer en ideologi, et idésystem, omkring seksualitet, som mange ikke stiller seg bak. Her kommer blant annet den grenseløse seksualitet og normoppløsning inn i bildet, slik FRI beskriver seg selv og sitt arbeid. For å gjøre det kort, kan jeg nevne «et ønske om å bryte etablerte normer for seksualitet», såvidt jeg kan se uten begrensninger mtp feks alder og antall. De snakker også om et mangfold av kjønn og en forståelse av kjønn som en «selvopplevd kjønnsidentitet», altså ikke kjønn basert på biologien, men individets følelser. Dette er alvorlig da man nå ser en eksplosiv økning i særlig tenåringsjenter som ønsker å skifte kjønn. «Kjønnsbekreftende» behandling av barn, unge og voksne har konsekvenser som sterilisering, medisinsk kastrering og beinskjørhet, samt en forhøyet risiko for selvmord etter behandling. Dette er det flere innen ulike fagmiljø, i Norge og utland, som advarer mot, se feks Shirer, Brustad og Farstad, og er ikke spesielt «kristent». De reelle konsekvensene av en ny seksualforståelse, eller ideologi, gjør at jeg ser på dagens Pride»feiring» med sorg.

2. Jeg står fast ved at vi skal ha et samfunn der voksne mennesker skal få leve sine liv slik de ønsker, innenfor lovens rammer, enten man velger å leve som enslig, i heterofile eller homofile forhold. Heldigvis er det ikke seksuell kjærlighet (gr: eros), men Guds kjærlighet (gr: agape) som er størst. Den gir mennesket en uendelig og umistelig verdi, uavhengig av seksualitet, og er den kjærlighet som håper alt, tror alt og tåler alt. Å skille seg ut i små bygdesamfunn som Lesja/Dovre, er ikke alltid enkelt, uansett på hvilken måte det er og min manglende entusiasme for LesjaPride må derfor forstås som en ideologisk uenighet og ikke noe som omhandler enkeltpersoners valg.