«Vi kan ikke lenger selge fjella våre og villreinen vår helt ukritisk»