Vidaregåande skule på Dombås: – Det er fylket si oppgåve å utvikle, ikkje avvikle

foto