Trygg og sikker veg, eller fortsatt et liv med risiko, spenning og venting?