Skal vi slumre videre, eller ta tak i oss selv og stå opp?