Interpellasjon Ordførerrollen og samarbeidsklima; som ikke ble behandlet som en interpellasjon.