Av Mattis Sørum, tidligere lærer ved kulturskolen

Tanken var å la det hele passere i stillhet. Men med så mye reaksjoner fra både politikere, organisasjon og folk generelt, samt en forventet stillhet fra ledelsen velger jeg å si noen ord her.

Jeg har vært fulltidsansatt de fleste av mine 13 år i kulturskolen, og den har alltid stått meg nær, selv om jeg de siste tre årene har pendlet fra Hamar hver uke. Da skolen i høst trengte ny leder i 45 % stilling, følte jeg at jeg kunne bidra positivt inn, på bakgrunn av mine år i kulturskolen og kulturlivet i Dovre og Lesja, samt regionen ellers. Dovre kommunes administrative ledelse mente noe annet. Aldri har jeg kjent på en kaldere atmosfære på et intervju, der jeg følte at min søknad på stillingen nærmest ble sett på som en provokasjon fra enkelte, da mitt bosted for tiden ikke er i bygda. Med to barn boende på Dombås, vil jeg i mange år ha en fot godt plantet i Dovre.

Når det er sagt, vil nyansatt rektor helt sikkert gjøre en flott jobb, og jeg håper hun med noen år på skuldrene utvikler en sterk ryggrad, som trengs i møtet med miljøet i denne kommuneledelsen. Men, når hverken utdannelse, faglig tyngde, erfaring eller ansiennitet er tellende i vurdering av ansettelse av kulturskolerektor, da yter jeg heller min kompetanse andre steder, med umiddelbar virkning.

Takk for meg.