Av Øyvind Frich, 24.02.2023

I 2000 tok jeg over første bedriften på Dombås og etter hvert ble det flere. Sentralplassen erarbeidsplassen til ca. 200 medarbeiderne fordelt på de 5 byggene jeg representerer gjennom Dombås Eiendomsutvikling AS, som igjen er forvaltet av ALTI Forvaltning AS. Vel 245 millioner er omsetning, og den har økt kraftig hvert år de siste årene. Største delen av omsetningen kommer fra gjester utenfor Dovre kommune.

Fra tid til annen gjennom 23 år har det vært noen kritiske røster. Kritikken har bestått av alt fra for mye asfalt til alt for mange biler og folk. Utvalget av varer, butikk miks, skilting og ikke minst irriterende snøhauger og for dårlig strøing.

Gjennom 23 år skjer mye uten at vi egentlig tenker over at det er utvikling. Den stille forvandlingen skjer gradvis og ikke alt synes.

I 2013 etablerte vi det første ladepunktet for TESLA i Europa på Dombås. Senere har EON og Eveny etablert seg. En middels stor ladepark er etablert bak KIWI bygget. Og disse sammen NIO og MER vil etablere ytterligere ca 100 ladepunkter. Fremtiden er klar, alle fossilt drevne biler blir borte og erstattet med miljøvennlig drivstoff. Det vil komme ett hydrogen anlegg på Dombås og det er interesse for å lage en større solcellepark.

På alle byggene som vi disponerer, er det ny skilting som bruker mindre energi, har miljøvennlige egenskaper i materialet og har gitt helhetlig utseende. Innvendig i alle bygg er alle lyskilder erstattet med ledlys, og ovner har styring, liksom ventilasjonsanleggene som bidrar til lavere energi forbruk når det trengs. Dagligvarebutikkene har erstattet alle fryse og kjølemaskiner slik at varme gjenvinnes og alle vesker er miljøvennlige. Snart kommer de første vareleveransene på klima nøytrale biler. Det vil si ellastebiler.

Alle leverandørene til alle butikker og serveringssteder har fjernet ett berg av emballasje og det som er igjen er resirkulerbart. Alt søppel sorteres og veies og blir til nye produkter etter atNGR har hentet avfallet.

Grønn satsing i gamle bygg

Ombygging og tilrettelegging for eksisterende og nye leietakere bidrar til at vi utbedrer og lager byggene mer miljøvennlige når vi rehabiliterer. Vi gjenbruker massevis av det som rives om mulig. Alle prosjektene har medført at lokale og regionale bygg relaterte selskaper har titalls håndverkere i arbeid. Foruten fornøyde medarbeidere i tidsriktige lokaler som venter i andre enden av alle prosjektene, sikrer vi også at de som jobber i Dombås sentrum trives, og har sikre arbeidsplasser.

Rengjøring skal være så miljøvennlig som mulig. Teppene i alle hovedinnganger skal fange opp støv og skitt som skal gi bedre inneklima og mindre vask. Vannforbruket reduseresgjennom ulike tiltak, og ikke minst varmes mye vann opp på gass i likhet med mye av matlagingen. Moderne varmepumper gir bedre inneklima og sparer strøm. Alt dette fører til at vi ikke får effekt-topper på strøm og sparer penger.

Alle byggene er i perioden malt i samme farge og om sommeren har alle bygg et blomsterhav ved innganger og på alle godt synlige steder. Visuelt har vi løftet Dombås sentrum. Snart har også Dombås kirke fått av seg plasten og alle kan se det vakre bygget etter den forferdelige brannen.

Om sommeren oppfordres alle som kan gå, eller sykle til jobben om å gjøre det. Gevinsten i å gå er mange. Helse er en ting, frigjorte parkeringsplasser en annen. I forbindelse medombygginger har vi tilrettelagt for myke trafikanter langsetter byggene og bak byggene. Når alt er ferdig i juni 2023 vil dette synes godt.

Snart er det ikke ledige arealer å utvikle for Dombås Eiendomsutvikling AS som igjen medfører at vi nå lager ny reguleringsplan for vår del av Dombås sentrum. Den nye planen vil forhåpentligvis åpne for nye bygg og nye løsninger som vil gjøre Dombås til et enda mer attraktivt sted å stoppe.

I alt vi gjør, tenker vi grønt og bærekraftig, det være seg sosial bærekraft, miljømessig bærekraft eller økonomisk bærekraft. Dombås Eiendomsutvikling AS har gjennom ALTI vært i førersetet ifm utvikling av Dombås sentrum siden 2011. 15 juni åpner Europris i nye lokaler i KIWI bygget og vi håper at dette også betyr at vi får ALTI skilt opp på veggen med alt det innebærer. Skiltet er grønt. Hvis så skjer er vi på Dombås ikke bare en av 32 ALTI kjøpesenter, men Dombås er også et utstillingsvindu for ALTI i ett av Norges mest trafikkerte veikryss.

Vi oppnår mye når vi er i den positive trenden. Hvem skulle tro at det kunne bli 23 søkere på en lederstilling hos Europris? Hvem ville trodd i 2013 at 6 ulike og nasjonale og internasjonale ladeselskaper vil bruke millioner av kroner på å etablere seg på Dombås i 2023?

Hva er Dovres klimamål?

Å oppnå klimamålet for Dovre kommune innen 2030 er lett. Med færre innbyggere oppnår kommunen dette uten å foreta seg noe som helst. Desto færre som bor i Dovre desto færre bidrar til utslipp. Denne negative tanken vil vi gjøre noe med.

Vårt oppdrag er både å bidra til at vi trygger det vi har, men også at vi blir flere innbyggere samtidig som vi når nasjonale klima mål. Vi mener at næringsliv og kommune bør jobbe tettsammen for å skape arbeidsplasser.

Til høsten er det valg. Innbyggere skal stemme på nye politikere som påtar seg samfunnsoppdraget med å legge til rette for alle som vil bo og satse i Dovre.  Måtte det partiet som spiller på lag med næringslivet, og de som vil utvikle kommunen, vinne!

Ikke vær i tvil: Vi står klare til å møte politikere i Dovre. Vi vil gi dere de innspill som trengs til valgprogram sammen med øvrige bedrifter på Dombås for enda mer vekst og utvikling.

Bare ta kontakt med oss som har gjort Dombås grønt, attraktivt og bærekraftig- riktig nok på vår måte.