– Dette handler ikke om å "bygge ut mest mulig"

foto