Av Helle Hundevadt, Dovre

Det er for mange som ikke gjennomfører, som sliter psykisk, har stort fravær m.m.

«Fullføringsreformen skal bidra til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet.

Hver femte elev fullfører ikke videregående, og mange er ikke godt nok forberedt til utdanning og arbeid. Det er alvorlig fordi det begrenser ungdom og voksnes muligheter til å velge sin vei i livet.»  https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/fullforingsreformen/

«Det er flere ting som hindrer voksne fra å gå tilbake til skolebenken, blant annet muligheten til å kombinere utdanning og arbeid, negative skoleerfaringer, dårlige norskkunnskaper, for å nevne noen. Opplæringen for voksne må derfor ta utgangspunkt i den voksnes livssituasjon.» www.utdanningsforbundet.no

Regjeringen vil derfor gi voksne elever en yrkesfaglig rekvalifiseringsrett som gir alle med fullført studie- eller yrkeskompetanse mulighet til å ta en ny yrkeskompetanse.

Hvis alle unge og voksne i Innlandet skal få muligheten til dette, så må det være utdanningssteder der de bor og arbeider. De videregående skolene som har for få unge elever i dag, og som fylkesadministrasjonen foreslår skal avvikles, kan gi nye muligheter for voksne som vil fullføre utdanningen sin eller ta en ny utdanning.

I samarbeid med Karriere Innlandet, Nav og de vg skolene kan fylkeskommunen legge til rette for fleksible utdanningstilbud som gjør at unge og voksne i Innlandet kan bo og arbeide i distriktene i framtida.

Da gjelder det å ikke bare se på de tomme stolene ved de vg skolene i Innlandet, men heller leite etter muligheter for å fylle opp plassene med de voksne som trenger ny utdanning.

Og det er faktisk mange elever som ønsker å gå på en mindre skole, der de blir sett av læreren, der de føler seg trygge og presterer, og slipper å flytte heimefra før de er klare for det.

Alle partier i Norge ønsker at vi skal ha levedyktige lokalsamfunn i hele landet.

«Arbeiderpartiet vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet.» https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/distriktspolitikk/

Å legge ned skolesteder har mange negative konsekvenser for bosetting, næringsliv, kompetanse og tjenestetilbud. Å reversere en slik negativ utvikling er nesten umulig.

Nå bør fylkespolitikerne i Innlandet satse på de vg skolestedene vi har. Ikke gi fra dere mulighetene til å bygge fleksible og framtidsrettede kompetansemiljøer for unge og voksne i hele fylket for årene som kommer!

Helle Hundevadt, Dovre

Rektor på en liten og god privat vg skole