Av Anne Bjertnæs, 4. kandidat fylkestingslista, Innlandet Høyre

Innlandets beslutning om å fortsette som ett fylke ga oss en unik mulighet til å modernisere og utvikle fylkeskommunens tjenester inn i fremtiden. Andre fylker må nå bruke tid og ressurser på å omorganisere, bryte opp og bygge nye fylker. Det slipper vi – vi kan utvikle og bygge Innlandet. Første skikkelige mulighet til å vise at vi er i forkant er gjennom budsjettet som nå skal behandles. dessverre ser det ikke ut til at Arbeiderpartiet evner bruke denne muligheten.

Der Arbeiderpartiet ikke evner – evner Høyre å legge frem et budsjett og økonomiplan for kommende periode som i sum vil sette Innlandssamfunnet i bedre stand til å møte fremtiden. Vårt budsjettopplegg handler om å best mulig bygge opp under de lokale prioriteringene og tiltakene fremfor fylkeskommunale planer og tiltak. Derfor øker vi midlene til regionrådene slik at de får større handlingsrom til å ta den utviklingsrollen de er tenkt ha på næring og kultur i den enkelte region. Utvikling av arbeidsplasser og næringsliv, attraktive bo-miljøer og spennende kultur- og reiselivsopplevelser starter lokalt. Regionalt blir hovedoppgaven å understøtte og forsterke lokale satsinger, derfor foreslår Høyre mer penger til regionrådene.

Vi vet vi går en mer krevende fremtid i møte enn den situasjonen vi legger bak oss. Det vil kreve at vi alle tar frem det beste i oss. Krig i vårt nærområde, klimaendringene vi må stoppe, demografiendringer med færre i arbeidsfør alder som gjennom arbeid og verdiskaping bidrar til fellesskapets velferd setter krav til at vi må omstille oss. Uten omstilling vil vi ikke ha økonomiske- eller personressurser nok til opprettholde tjenestetilbud og verdiproduksjon.

Med økte kostnader for innbyggerne våre og strammere rammebetingelser for offentlige tjenester, også fylkeskommunen sine blir prioriteringene tøffere. Med dette bakteppet burde Innlandets politikere derfor sette alle kluter til i å gjennomføre nødvendige omstillinger i egen organisasjon og tjenesteproduksjon for å opprettholde kvalitet i tjenestene og styrke fremtidsmulighetene for kommende generasjoner.

Det er derfor skuffende å registrere at Arbeiderpartiet ikke bruker denne muligheten. Motet og evnen til å gjøre nødvendige kostnadsreduksjoner og tjenesteutvikling i fylkeskommunens organisering og drift av tjenester ser ut til å være fraværende. Å bruke ressurser på å endre styreform, eller å ta kollektivtransportleveringen inn i egen tjeneste med de kostnader det vil kreve, vil ytterligere redusere fylkeskommunens fremtidige handlingsrom. Innlandet trenger en annen retning, Innlandet trenger politikere med mot og evne til å bringe Innlandet fremover.