– Det er trist at Nytun sett ulike tilbod til barn og unge opp mot kvarandre.

foto