Av Fred Arne Hessen, ordførerkandidat Dovre Høyre, og Martin Hjerkind, andrekandidat på Dovre Høyre sin liste

Dovre er et fantastisk sted, men kan bli enda bedre. Dovre Høyre lover å jobbe for et samfunn med muligheter for alle. Vi skal leve godt i Dovre fra vugge til grav.

Jeg håper Dovre AP vil jobbe for det de står for angående næringsutvikling i kommende periode. I inneværende periode stemte de nei til Dovre Høyre sine forslag når vi fremmet forslag om å doble næringsfondet fra 500 000 til EN million. Dette skjedde flere ganger.

Dovre Høyre kan oppsummere hva vi mener om næringsutvikling i programmet vårt slik;

Dovre Høyre vil at kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet.

Dovre Høyre vil gjøre det lettere å etablere ny næringsvirksomhet i Dovre, og sørge for at næringslivet har muligheten til å vokse. Vi er på lag med de som skaper jobber.

Da må Dovre være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Høyre vil sørge for at Dovre igjen blir en ja-kommune, hvor vi heier på mennesker som ønsker å skape noe.