Beredskapssamvirket må styrkes lokalt og regionalt