Hva fører til sentralisering og hvordan skal vi motvirke dette?