Av Åse Nordnes, Otta

En som har bygd vannkraftverk i 20 år sier det slik:

«Et problem under bygging og drift er når vi stopper vannet i trykksjaktene for vedlikehold. Dette kan skje med noen års mellomrom. Det samme problemet skjer også når vannet settes på for første gang inn mot kraftstasjonen. Det oppstår voldsomme støttrykk. Gjentas det, oppstår det svært kraftige trykk og sugekrefter, som river ut fjellblokker og sikringsbetong i tilløpstunnellene inn mot turbinene. Da må man renske, så ikke steinblokker og betongrester kommer inn i turbinene og ødelegger kraftstasjonen. Når vindkraft skal inn i systemet, gjentas denne operasjonen flere ganger daglig. I Tonstadanleggets 5 turbiner har denne prosessen skjedd 2000 ganger det siste året, og truer nå sikkerheten til anlegget og stabiliteten i tilløpstunnellene. Bilder inne fra tunnellene viser store skader, med steinblokker og løse betongflak fra sprutbetong. Dette blottlegger også svakhetssoner og ustabile partier og øker nedfallet. Hafslund har nå tatt opp dette som et alvorlig problem. Vindkrafta kan ødelegge våre vannkraftverk».

Er det meningen å ødelegge vannkraftverkene våre? Vindkraft er luftslott, og det har blitt tatt målinger for oppetid i Sira-Kvina kraftselskap mot oppetid i prosent av alle norske vindkraftverk. Det være seg årene 2019, 2020 og 2021. Vindkraft har en oppetid i gjennomsnitt på 34,5%. Ergo, de går ikke for halv maskin engang. Er det noe å satse på? Jeg kan ikke skjønne at det er det. Vannkraftverket i Sira-Kvina har en oppetid i gjennomsnitt på 95,8%. Stabiliteten og produksjonen er sikrest på vannkraft. Disse tallene er hentet fra NVE, så de er ikke tatt ut av løse lufta.

Når det er vindstille, så står vindturbinene, det er da de må ha balansekraft for å gå rundt. Og det er da denne effektkjøringa og ødeleggelsene i vannkraftturbinene kommer. Dette er ikke så vanskelig å forstå. Vindkraft må forbys!! Tenk på alle dyra som lider, insektene som drepes, fuglene som dør, det er rene drapsmaskiner.