Naturvernforbundet vil fjerne sauen fra utmarka for å berge villreinen