Svar om barnehagar i Lesja: – Dette har ikkje rot i verkelegheita