Vi ser alle med forferdelse på det som nå utspiller seg i Ukraina.

Russland har brutt folkeretten, og jeg støtter fordømmelsen som er gjort av myndighetene i Norge og fra våre allianser. Krigshandlingene må stoppe umiddelbart, og fredsforhandlinger må starte.

Jeg tenker mye på alle de som nå er redde, både barn og voksne. Vi hører historier om drap på sivile, falne soldater og bombing av landets byer og infrastruktur. Det er vondt å se bildene av fortvilte mennesker som flykter fra hjemmene sine.

Nå står vi sammen med kirker verden over. Vi ber for folket i Ukraina og for alle som er urolige og redde. Vi vil vise vår solidaritet i ord og handling og ber om at statslederne må finne fram til en rettferdig og fredelig løsning.

I Norge bor det folk både fra Ukraina og Russland. Alle som har familie i Ukraina er bekymret for sine nærstående. Det er viktig at vi er oppmerksomme på hvor vanskelig dagene er for dem nå. Det er også viktig at vi har omtanke for våre russiske innbyggere. De har ikke skyld i hva styresmaktene i Russland gjør og må ikke utsettes for hets.

Ukrainas befolkning trenger humanitær bistand, og jeg er glad for at regjeringen setter av store midler til det formålet. Så vil jeg oppfordre alle oss som også ønsker å hjelpe til å gi støtte gjennom organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Flyktninghjelpen og andre som gjør en uvurderlig innsats.

En halv million mennesker er nå på flukt og mange vil komme hit. Som kirke står vi klare til å ta imot de som har måttet reise fra hjemlandet og sine kjære. Vi vil ta dem imot med omtanke og omsorg.

Kirken formidler evangeliet, og evangeliet har et budskap om Jesus som verdens lys. Det lyset skinner i mørket, og mørket kan ikke slukke det!