Arroganse i Dovre - Manglande respekt for lov og regler