Vidaregåande skole på Dombås: – Alle skjønar vel at dette er å legge ned skolen for godt.