– Vi skal sammen redde villreinen, men ikke ved å ofre friluftslivet og allemannsretten