Creo Innlandet v/ leder Vidar Hoel

Det har vært jobbet hardt med å få kulturbudsjettet for 2024 i havn. Og nå har  det i alle fall funnet en lehavn.

Uerfarne politikere

Det har ikke vært enkelt for nyvalgte fylkespolitikere å sette seg inn i hvordan kulturlivet drives i Innlandet, og hvordan konsekvensene blir ved fordeling av kulturmidler. Når da alle aktørene starter sin kamp om å bli hørt, kan det blåse hardt.

For 2024 var det ikke snakk om nedskjæringer i kulturbudsjettet, men  økningen var ikke like stor som behovet. Den kampen skal vi heller ta med  budsjettet for 2025. Det som var problemet for 2024 budsjettet, var  fordelingen. Her var flere, av de som i mange år hadde hatt økonomisk støtte  fra fylket, plutselig nullet ut. Ikke en krone skulle de få, og da er konsekvensene  ganske ille.

Kritisk for mange kulturarbeidere

Ikke nok med at de mister driftsmidler fra fylket, men de statlige midlene blir også borte. Staten krever nemlig at fylket også må delta i driften. Med en slik fordeling ville arbeidsplasser rett og slett blitt borte. Da er det brått kritisk.

Mange kulturinstitusjoner tok derfor kontakt med Creo Innlandet, som er  fagforeningen til kulturarbeidere, for å se nærmere på fylkets kulturbudsjett.  Creo sin oppgave er å sikre gode kulturarbeidsplasser i kirker, kulturskoler,  orkester, scener og kontorer. En oppgave som vi i Creo Innlandet tar svært  alvorlig, og vi jobber hardt for hvert enkelt medlem. Vi fikk ordnet med samtaler med fylket, og vi fikk komme med våre synpunkter.

Trenger en større debatt

Hele poenget med møtet, var å vise administrasjonen og den politiske ledelsen  konsekvensene av fordelingen i kulturbudsjettet. Creo Innlandet var tydelig på  at fordelingen for 2024 burde være så lik 2023 som mulig. Grunnen er at større  endringer i fordeling av midler, trenger en større debatt. Spesielt når det  denne gangen så ut til at arbeidsplasser i Innlandet ville forsvinne. Rammene  for 2024 var satt, så eneste mulighet for å sikre de som var nullet ut, var å ta  fra andre kulturinstitusjoner.

Kulturkonferanse i 2024

Hovedutvalget for kultur lyttet til oss, og gjorde endringene som vi ønsket. Vi har også blitt enige om å legge til rette for en konferanse hvor vi kan få oversikt over kulturlivet i Innlandet og forhåpentligvis finne en fordelingsnøkkel vi kan enes om. Kanskje kan vi gjøre det enklere for fylket å fordele kulturmidler, og kanskje kan vi klare å få en større pott til kultur i 2025. Creo Innlandet gleder seg til et godt debatt-møte om kultur og økonomi en dag i løpet av våren 2024.