Viktigst for vekst er samarbeid mellom kommuner – og fylket – i alle regioner