Det er utfordrende å skulle forsvare ovenfor Innlandet Fylkeskommune at VGS Dombås har livets rett, når våre politiske vedtak i Dovre Kommunestyre tilsier at vi ønsker store fagmiljø, store sosiale miljø, kvalitet, at dette er barnas beste og samfunnsøkonomisk avgjørende. For det er lettere å forsvare at en 6 åring skal kjøre 50 min i buss hver vei til grunnskolen i 10 år, enn at en 16 åring skal gjøre det i 2-3 år – for vi har vedtatt at det er helt greit.

Likevel er jeg fortsatt forkjemper for det mindre, trygge og oversiktlige skolemiljøet. Dersom elever på VGS Dombås trives med sin skolehverdag, lærere opplever det som motiverende og det oppnås gode resultater er det politikernes ansvar å sørge for at dette er mulig.

Innlandet er et stort fylke, og det skal satses på lokalsamfunn og aktiv distriktsutvikling- da trenger vi mangfold.

Det er svært gledelig at søkertall til yrkesfag er så høyt, det trenger vi i framtiden. Men vi trenger også at barna våre har valgmuligheter og vi trenger alternativer uten at normtall og «bås» tankegang skal styre hvilke tilbud våre ungdommer skal ha.

9 ungdommer har tatt et aktivt valg å ta sin videregående utdanning på Dombås, de 9 sammen med de andre 28 på VGS Dombås representerer en unik verdi for våre kommuner. De igjen støttes av engasjerte foreldre, nærmiljø og framtidstro, det er viktig at vi lytter til alles behov Jeg er fullt klar over at det er få argument som trumfer politisk vilje og økonomi, men jeg håper likevel at det blir igangsatt VG1 til høsten og at fylkestinget ser den verdien som Dombås er for våre ungdommer og vår framtid.