Av Arnfinn Flateng

Fokuset omkring dette var å lese i Vigga for et par dager siden og er en virkelig god betrakning av reinens utfordringer i Snøhetta.

Som reinsjeger siden slutten av 1970 tallet samt at jeg er oppvokst rundt Hjerkinn, har jeg vært vitne til utviklingen for dyrenes problemer med trekkruter.

Store problemer som det var nevnt i artikkelen f.eks. i Stroplsjødalen. Det som imidlertid ikke er nevnt i artikkelen er den voldsomme folkevandringen opp og ned ved Viewpoint på Hjerkinn. Dette vet jeg fra tidligere år var et sikkert trekkområde for villreinen.

Finnes det et telleapparat på veien opp til Viewpointen, skulle det vært interessant å vite hvor mange personer som passerer opp og ned i løpet av et par måneder, spesielt på sensommeren og høsten.

Dette kunne godt vært en oppgave for Villreinsenteret på Hjerkinn. Hvordan kunne man finne på å anlegge en slik attraksjon midt i et så sikkert trekkområde?

Hadde man ikke kunnskap eller erfaring med dette da det ble anlagt?

Skal man prøve å begrense den organiserte folkevandringen?

Ja, da må man i tillegg i høyeste grad også ta med Viewpoint og sett på mulighetene for å redusere den enorme trafikken opp og ned gjennom hele sommeren. Burde nok aldri vært anlagt der.