Når styret i Dovre SP i et åpent brev til sentralstyret i SP i Vigga 17 mars om drivstoffpriser ber om lavere avgifter bør Dovre SP støtte FrPs forslag.

Vår stortingsgruppe har fremmet forslag om å fjerne veibruksavgiftene for bensin og diesel og dette forslag er nå til behandling i finanskomiteen i Stortinget. Forslagene betyr at prisen på bensin i pumpene kan senkes med ca. 8 kr. Pr. liter og diesel med ca. 7 kr. Pr. liter. I sitt meget gode åpne brev til sentralstyret i SP skrives bl.a.:» Eksempelvis utgjør avgift på bensin kr. 6,73 pr liter og i tillegg 20% moms av utsalgspris.» og «Avgifter kan vi gjøre noe med.»

Så styret i Dovre SP bør nå sterkt anmode min sidemann i stortingssalen, Bengt Fasteraune, om å kjempe format SP støtter FrPs forslag om å fjerne avgiftene på drivstoff. Ja og kanskje også støtte vårt forslag om en makspris på strøm på 50 øre pr kwt for alle kunder i Norge, både forbrukere og bedrifter?

PS. For øvrig er jeg i hovedsak på linje med Bengt Fasteraunes synspunkter om matvareberedskap på samme side i Vigga 17 mars og jeg kjemper innad i vår gruppe for større forståelse for matvareberedskap og selvforsyningsgrad.